.

.

De fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto. Voor elk gebruik ervan is toestemming vereist van de rechthebbende.

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met jan.gm.vandaele@gmail.com

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze elektronisch,

mechanisch, door kopieën, opnamen of op enige manier zonder voorafgaande toestemming van rechthebbende. @cantabile

Publicatie van spontane foto's en sfeerbeelden. Indien bezwaar tegen de publicatie, kan dit via jan.gm.vandaele@gmail.com

Beelden zullen dan zo spoedig mogelijk verwijderd worden.

zondag 11 september 2016

Dubbelconcert

Dubbelconcertdoor het koor Cantabile Deinze o.l.v Wouter Bingé en koor Caecilia Queckenberg o.l.v. Alfons Gehlen.
Op zaterdag 29 oktober 2016 om 20 uur in zaal de Rekkelinge Deinze.
Kaarten te bekomen bij Marc Vanden Berghe op nr 0474.7624.08 of email adres marc.en.lusie@yucom.be.
of bij leden en bestuur van het koor Cantabile.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten